Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius al control dels condemnats per delictes d'agressió sexual i violència de gènere
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00209/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 07.03.2018
Núm. registre 1634
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Informe , Sanció penal , Delicte sexual , Violència sexual
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius al control dels condemnats per delictes d'agressió sexual i violència de gènere
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient