Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00186/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 09.05.2016
Núm. registre 26612
Proponents García González, Joan de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 28.03.2017
Descriptors administració local , ajuda pública , deute , pagament
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient