Inici SIAP > Consulta d'expedients



Consulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de reincidčncia de condemnats per delictes d'agressió sexual o violčncia de gčnere que duien braçalets GPS de control
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00169/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 22.02.2018
Núm. registre 1243
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Sanció penal , Delicte sexual , Violčncia sexual , Navegació per satčl·lit , Delinqüčncia
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de reincidčncia de condemnats per delictes d'agressió sexual o violčncia de gčnere que duien braçalets GPS de control
Procediment Ordinari
Veure els trŕmits de l'expedient