Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d'agressió sexual o violència de gènere que estan en servei
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00167/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 22.02.2018
Núm. registre 1241
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Delicte sexual , Violència sexual , Protecció de la dona , navegació per satèl·lit , Sanció penal
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d'agressió sexual o violència de gènere que estan en servei
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient