Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la selecció de personal i la formació dels avaluadors de qualitat del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l'àmbit de l'avaluació i millora
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00105/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 16.02.2018
Núm. registre 978
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors contractació de personal , Jurisdicció judicial , pla de desenvolupament , avaluació de projectes , gestió
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la selecció de personal i la formació dels avaluadors de qualitat del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l'àmbit de l'avaluació i millora
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient