Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'inici del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l'àmbit de l'avaluació i millora dels jutjats en vuit jutjats escollits prèviament
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00104/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 16.02.2018
Núm. registre 977
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Jurisdicció judicial , pla de desenvolupament
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'inici del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l'àmbit de l'avaluació i millora dels jutjats en vuit jutjats escollits prèviament
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient