Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per al pagament del deute a què fan referència les lletres b i c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
Legislatura 11
Núm. expedient 311-00094/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 23.02.2016
Núm. registre 10488
Proponents Barra López, Martín Eusebio de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Salut
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 31.03.2016
Descriptors personal sanitari , reemborsament d'ajudes , condició de jubilació , persona jubilada , pensió de jubilació
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per al pagament del deute a què fan referència les lletres b i c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient