Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'un pla de treball per a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir la decisió de cancel·lar l'ampliació de les seves instal·lacions a Tarragona
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00084/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 12.02.2018
Núm. registre 616
Proponents Domínguez Serrano, Francisco Javier de GP Cs
Vílchez Sánchez, Laura de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Coneixement
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 18.10.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'un pla de treball per a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir la decisió de cancel·lar l'ampliació de les seves instal·lacions a Tarragona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient