Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va conèixer la intenció d'Agrolab de traslladar la construcció d'un laboratori de Tarragona a Burgos i sobre les converses per a canviar la decisió
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00083/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 12.02.2018
Núm. registre 615
Proponents Domínguez Serrano, Francisco Javier de GP Cs
Vílchez Sánchez, Laura de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Empresa i Coneixement
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 18.10.2018
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va conèixer la intenció d'Agrolab de traslladar la construcció d'un laboratori de Tarragona a Burgos i sobre les converses per a canviar la decisió
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient