Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el ple de l'Observatori Català de la Justícia ha elaborat cap informe de treball el 2017
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00050/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 07.02.2018
Núm. registre 463
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors Fòrum , informe d'activitat , ACCIO JUDICIAL
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el ple de l'Observatori Català de la Justícia ha elaborat cap informe de treball el 2017
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient