Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació del Servei de Mediació Intraorganitzacional en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els expedients que ha tramitat
Legislatura 12
Núm. expedient 311-00049/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 07.02.2018
Núm. registre 462
Proponents Valle Fuentes, María Francisca de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de Justícia
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Retirada
Data cloenda 31.01.2019
Descriptors arbitratge , procediment judicial , formalitat administrativa
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació del Servei de Mediació Intraorganitzacional en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els expedients que ha tramitat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient