Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les millores previstes en les instal·lacions de l'Institut de Premià de Mar (Barcelonès) i els cicles formatius previstos de posar-hi en marxa
Legislatura 13
Núm. expedient 311-00028/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Data obertura 19.10.2021
Núm. registre 18686
Proponents Martín Blanco, Ignacio de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió d'Educació
Situació Tramitable
Descriptors
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient