Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de serveis i prestacions sanitaris
Legislatura 10
Núm. expedient 310-00466/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 16.02.2015
Núm. registre 105939
Proponents Millo i Rocher, Josep Enric de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 18.02.2015
Descriptors pagament , servei sanitari
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de serveis i prestacions sanitaris
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient