Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica
Legislatura 10
Núm. expedient 310-00461/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 16.02.2015
Núm. registre 105892
Proponents Massana Mas, Laura de GP ICV-EUiA
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 18.02.2015
Descriptors ajuda a les persones necessitades , empobriment , fallida civil , necessitats fonamentals , pobresa , subministrament d'aigua , subministrament de gas , subministrament d'energia elèctrica
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient