Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament i les garanties d'eficiència del servei d'emergències 112
Legislatura 10
Núm. expedient 310-00458/10
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 16.02.2015
Núm. registre 105888
Proponents Calvet i Barot, Gemma de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 18.02.2015
Descriptors medicina d'urgència , primers auxilis , programa d'actuació , servei públic , telèfon , protecció civil
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament i les garanties d'eficiència del servei d'emergències 112
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient