Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les residències i els centres d'atenció a la gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00409/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 02.11.2020
Núm. registre 83872
Proponents Carrizosa Torres, Carlos de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 04.11.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les residències i els centres d'atenció a la gent gran durant la pandèmia de la Covid-19
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient