Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del dret a l'habitatge
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00386/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 05.10.2020
Núm. registre 78797
Proponents Riera Albert, Carles de SP CUP-CC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 07.10.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del dret a l'habitatge
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient