Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions del Departament de Salut per a fer front a l'epidèmia de Covid-19
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00383/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 07.09.2020
Núm. registre 76008
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 09.09.2020
Descriptors EPIDEMIA , POLITICA SANITARIA
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions del Departament de Salut per a fer front a l'epidèmia de Covid-19
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient