Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sector de l'automoció
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00381/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 07.09.2020
Núm. registre 76005
Proponents Pujol i Bonell, Eduard de GP JxCat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 09.09.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sector de l'automoció
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient