Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici del curs escolar
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00378/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 07.09.2020
Núm. registre 75979
Proponents Parés Franzi, Marc de GP CatECP
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 09.09.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici del curs escolar
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient