Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les noves mesures per a incentivar l'emancipació dels joves
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00360/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 03.10.2022
Núm. registre 73265
Proponents Sales de la Cruz, Mònica de GP JxCat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 05.10.2022
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les noves mesures per a incentivar l'emancipació dels joves
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient