Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu assenyalament a les entitats no afins a l'independentisme
Legislatura 13
Núm. expedient 310-00356/13
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 03.10.2022
Núm. registre 73258
Proponents Fernández Álvarez, Alejandro de G Mixt
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 05.10.2022
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu assenyalament a les entitats no afins a l'independentisme
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient