Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos per a afrontar la crisi econòmica i social
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00353/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 15.06.2020
Núm. registre 68670
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 17.06.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos per a afrontar la crisi econòmica i social
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient