Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis sanitaris
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00352/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 15.06.2020
Núm. registre 68663
Proponents Carrizosa Torres, Carlos de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 17.06.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis sanitaris
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient