Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aprofitament de l'eclosió de les tecnologies emergents des del punt de vista econòmic i social
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00347/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 15.06.2020
Núm. registre 68584
Proponents Pujol i Bonell, Eduard de GP JxCat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 17.06.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aprofitament de l'eclosió de les tecnologies emergents des del punt de vista econòmic i social
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient