Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00344/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 29.05.2020
Núm. registre 66567
Proponents Carrizosa Torres, Carlos de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 03.06.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient