Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes del Brexit en el teixit productiu
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00291/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 03.02.2020
Núm. registre 57407
Proponents Pujol i Bonell, Eduard de GP JxCat
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 05.02.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes del Brexit en el teixit productiu
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient