Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les circumstàncies de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE) de Tarragona i les actuacions del Departament d'Interior
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00289/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 20.01.2020
Núm. registre 56059
Proponents Riera Albert, Carles de SP CUP-CC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 05.02.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les circumstàncies de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE) de Tarragona i les actuacions del Departament d'Interior
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient