Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fets que van tenir lloc al complex petroquímic de Tarragona
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00284/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 20.01.2020
Núm. registre 56014
Proponents Carrizosa Torres, Carlos de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 05.02.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fets que van tenir lloc al complex petroquímic de Tarragona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient