Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'orfandat en el marc dels serveis socials
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00283/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 20.01.2020
Núm. registre 56013
Proponents Carrizosa Torres, Carlos de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 05.02.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'orfandat en el marc dels serveis socials
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient