Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes en matèria de seguretat i salut laborals per al complex petroquímic de Tarragona
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00281/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 20.01.2020
Núm. registre 56007
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 05.02.2020
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes en matèria de seguretat i salut laborals per al complex petroquímic de Tarragona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient