Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acolliment al programa de pagament a proveïdors
Legislatura 9
Núm. expedient 310-00199/09
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 04.04.2012
Núm. registre 59952
Proponents Coto Roquet, José Antonio de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.04.2012
Descriptors crèdits per cobrar , deute públic , contractació administrativa , administració regional , recessió econòmica , termini del pagament , ajuda a les empreses
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acolliment al programa de pagament a proveïdors
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient