Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió dels dispositius de seguretat durant la vaga general del 29 de març
Legislatura 9
Núm. expedient 310-00198/09
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 04.04.2012
Núm. registre 59951
Proponents Calbó i Roca, Pere de GP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.04.2012
Descriptors crisi política , dret de vaga , recessió econòmica , vaga , Barcelona (ciutat) , dret de manifestació , ordre públic , policia autonòmica
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió dels dispositius de seguretat durant la vaga general del 29 de març
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient