Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions d'inversions dels pressupostos generals de l'Estat per al 2012
Legislatura 9
Núm. expedient 310-00194/09
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 04.04.2012
Núm. registre 59927
Proponents Iceta i Llorens, Miquel de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.04.2012
Descriptors pressupost de l'estat , projecte de llei , projecte de pressupost , previsió pressupostària , inversió
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions d'inversions dels pressupostos generals de l'Estat per al 2012
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient