Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Projecte de pressupostos generals de l'Estat
Legislatura 9
Núm. expedient 310-00191/09
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 04.04.2012
Núm. registre 59856
Proponents López i Tena, Alfons de SP SI
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.04.2012
Descriptors pressupost de l'estat , projecte de llei , projecte de pressupost , previsió pressupostària
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Projecte de pressupostos generals de l'Estat
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient