Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels serveis penitenciaris
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00177/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 27.05.2019
Núm. registre 39143
Proponents Roldán Suárez, Lorena de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.05.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels serveis penitenciaris
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient