Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de recursos en els serveis sanitaris
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00175/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 27.05.2019
Núm. registre 39133
Proponents Granados Galiano, Eva de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.05.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de recursos en els serveis sanitaris
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient