Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'emergència climàtica
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00174/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 27.05.2019
Núm. registre 39132
Proponents Granados Galiano, Eva de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.05.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'emergència climàtica
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient