Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les persones en situació de dependència
Legislatura 11
Núm. expedient 310-00173/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 20.02.2017
Núm. registre 51652
Proponents Granados Galiano, Eva de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 22.02.2017
Descriptors servei social , discapacitat
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les persones en situació de dependència
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient