Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a reforçar l'atenció primària
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00172/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 27.05.2019
Núm. registre 39130
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 29.05.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a reforçar l'atenció primària
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient