Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament del decret de territorialització del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00165/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 06.05.2019
Núm. registre 37639
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 08.05.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament del decret de territorialització del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient