Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació de la Generalitat amb els ens locals
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00164/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 06.05.2019
Núm. registre 37631
Proponents Carrizosa Torres, Carlos de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 08.05.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació de la Generalitat amb els ens locals
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient