Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les reivindicacions sindicals i de la comunitat educativa per al curs 2019-2020
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00162/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 06.05.2019
Núm. registre 37627
Proponents Riera Albert, Carles de SP CUP-CC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 08.05.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les reivindicacions sindicals i de la comunitat educativa per al curs 2019-2020
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient