Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00160/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 06.05.2019
Núm. registre 37578
Proponents Ribas Frías, Marta de GP CatECP
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 08.05.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient