Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures contra la violència masclista
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00157/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 08.04.2019
Núm. registre 35940
Proponents Granados Galiano, Eva de GP PSC-Units
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.04.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures contra la violència masclista
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient