Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el turisme
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00155/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 08.04.2019
Núm. registre 35938
Proponents Carrizosa Torres, Carlos de GP Cs
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.04.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el turisme
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient