Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió estrangera
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00150/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 04.04.2019
Núm. registre 35676
Proponents Fernández Álvarez, Alejandro de SP PPC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 10.04.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió estrangera
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient