Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la comissió de la renda garantida
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00146/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 01.04.2019
Núm. registre 35233
Proponents Caula i Paretas, Anna de GP ERC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 03.04.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la comissió de la renda garantida
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient