Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
Legislatura 12
Núm. expedient 310-00141/12
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 01.04.2019
Núm. registre 35207
Proponents Segovia Sánchez, Susanna de GP CatECP
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 03.04.2019
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient