Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Jocs Mediterranis 2017 de Tarragona
Legislatura 11
Núm. expedient 310-00135/11
Tipologia tramitació Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Data obertura 07.11.2016
Núm. registre 40837
Proponents Rovira i Vergés, Marta de GP JS
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 09.11.2016
Descriptors esport , Tarragona (ciutat)
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Jocs Mediterranis 2017 de Tarragona
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient